ห้องสมุดพลังงานปรมาณู สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

ห้องสมุดพลังงานปรมาณู "หนึ่งเดียว" ในประเทศไทย
สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๖
ห้องสมุดพลังงานปรมาณู--หนึ่งเดียวในประเทศไทย